TESE / TESA / PESA

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะแบบ Testicular / Epididymal Sperm Aspiration or Extraction / Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

การเก็บอสุจิจากอัณฑะแบบ TESE (Testicular Sperm Extraction: TESE) เป็นการตัดชิ้นเนื้อจากอัณฑะเพื่อหาตัวอสุจิ
การเก็บอสุจิจากอัณฑะแบบ TESA (Testicular Sperm Aspiration: TESA) จะทำโดยการสอดเข็มไปในอัณฑะและดูดของเหลวและเนื้อเยื่อที่มีความดันเป็นลบ เนื้อเยื่อที่ดูดออกมาจะถูกเตรียมในห้องปฏิบัติการตัวอ่อนและทำการสกัดอสุจิออกมาเพื่อใช้สำหรับ ICSI

PESA เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กส่งผ่านไปยังหัวของท่อเก็บอสุจิใกล้อัณฑะผ่านเยื่อหุ้มอัณฑะ จากนั้นของเหลวจะถูกดูดขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะเก็บเซลล์อสุจิจากของเหลวและเตรียมอสุจิเพื่อทำการ ICSI ต่อไป