การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อ

การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อหรือเรียกว่า “seminogram” ประเมินลักษณะบางอย่างของน้ำเชื้อและตัวอสุจิในน้ำเชื้อของเพศชาย เพื่อช่วยในการประเมินภาวะเจริญพันธุ์ของเพศสำหรับผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์หรือตรวจสอบความสำเร็จของการทำหมัน

น้ำเชื้อเป็นของเหลวที่ประกอบด้วยอสุจิ (รวมถึงน้ำตาลและสารโปรตีนอื่น ๆ) ซึ่งถูกหลั่งออกมาระหว่างการหลั่งน้ำเชื้อ การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อสามารถวัดปัจจัยสำคัญสามประการของคุณภาพอสุจิ:

  • จำนวนของอสุจิ
  • รูปร่างของอสุจิ
  • การเคลื่อนที่ของอสุจิ หรือที่เรียกว่า “sperm motility”

วิธีการเตรียมการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อ

แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณควรทำอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำ

เพื่อให้ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ คนไข้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้:

  • หลีกเลี่ยงการหลั่งน้ำอสุจิภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีนและยาเป็นเวลา 3-5 วันก่อนการตรวจ
  • หยุดการรับประทานยาสมุนไพร
    หลีกเลี่ยงการใช้ฮอรโมนบางอย่างตามคำแนะนำของผู้ดูแลของคุณ
  • ปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับการรับประทานยาทุกชนิด